Diabetesliitto STM:lle: Insuliinit pois ensi vaiheen apteekkivaihdosta

25.10.2022

Diabetesliitto on antanut Sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta, jolla lääkelakia ja sairausvakuutuslakia muutettaisiin. Muutoksen myötä biologiset lääkkeet sisällytettäisiin viitehintajärjestelmään, ja niiden lääkevaihto aloitettaisiin apteekeissa. Näin ollen myös insuliinivalmisteet voitaisiin apteekissa vaihtaa halvempaan valmisteeseen.

Esitettyjen lakimuutosten tavoitteena on karsia lääkekorvausmenoja ja näin rahoittaa muun muassa hoitajamitoituksen toteuttamista. Diabetesliiton mielestä kilpailun lisääminen lääkekustannusten pienentämiseksi on kannatettavaa, mutta suunniteltu lainmuutos esitetyssä laajuudessa herättää vakavan huolen erityisesti insuliinia käyttävien henkilöiden lääkitysturvallisuuden ja hyvinvoinnin vaarantumisesta.

Diabetesliitto korostaa, että insuliinit ovat erityistä huomiota ja osaamista vaativa lääkeryhmä apteekkivaihdossa. Insuliinin virheannosteluun liittyy jopa välitön hengenvaara. Monipistoshoitoiset diabetesta sairastavat potilaat ovat ainoa potilasryhmä, jolla olisi kaksi päivittäin käytössä olevaa biologista lääkettä apteekkivaihdon piirissä.

Diabetesliitto kritisoi myös tiuhaa, vain kolmen kuukauden mittaiseksi suunniteltua valmisteiden vaihtoväliä. Pitkäaikaissairas joutuisi totuttelemaan uuden lääkevalmisteen käyttöön jopa neljästi vuodessa, mitä Diabetesliitto pitää täysin kohtuuttomana.

Insuliinia annostellaan insuliinipumpuilla ja -kynillä. Jos valmiste vaihtuu, vaihtuu myös insuliinikynä, ja vaihdossa tarvitaan aina ammattilaisen ohjausta ja neuvontaa. Diabetesta sairastavat käyvät hoitosuositusten mukaan ainakin vuoden välein seurantakäynnillä, minkä yhteydessä voitaisiin luontevasti tarkistaa käytettävä insuliinivalmiste, ja antaa tarvittava ohjaus antolaitteiden käyttöön.

Diabetesliitto huomauttaa, että biologisten valmisteiden hintakilpailua tuetaan jo nyt toisella toimenpidekokonaisuudella, jolla vahvistetaan lääkärin velvoitetta määrätä potilaalle edullisin valmiste. Samalla lisätään lääkärin oma- sekä viranomaisvalvontaa lääkemääräyksissä. Näistä toimista pitää kerätä kokemukset ennen kuin biologisten lääkkeiden apteekkivaihto laajenee.

Diabetesliiton mielestä insuliinien jättäminen ensi vaiheen apteekkivaihdon ulkopuolelle on potilasturvallisuuden vuoksi välttämätöntä. Apteekkivaihto tulisikin käynnistää hallitusti ja rajatuilla valmisteilla. Diabetesliiton lausunnon ovat allekirjoittaneet toiminnanjohtaja Juha Viertola ja asiantuntijaylilääkäri, endokrinologian ja sisätautien EL Elina Pimiä sekä liiton lääkärineuvoston puolesta apulaisprofessori, yleislääketieteen dosentti Merja Laine.

Insuliinia ja insuliinijohdoksia käyttäviä henkilöitä oli vuonna 2021 Kelan lääketoimitustilastojen mukaan 130 108. Insuliinihoitoiset diabetesta sairastavat ovat suurin potilasryhmä, jota biologisten lääkkeiden apteekkivaihto koskisi.

Tutustu Diabetesliiton 24.10.2022 antamaan lausuntoon tästä.

31.10.2022Influessarokotukset ovat käynnistymässä - diabetesta sairastavien suositeltavaa ottaa rokote
25.10.2022Diabetesliitto STM:lle: Insuliinit pois ensi vaiheen apteekkivaihdosta
29.09.2022Diabetesverkosto vaatii parannusta diabetesta sairastavien lasten omahoidon tukeen kouluissa
04.04.2022Hoitotar­vi­ke­jakelu ja suojain­jakelu muuttavat Kontin­kan­kaalta osoitteeseen Rautatienkatu 81
22.11.2021Hoitotarvikkeet ja apuvälineet
01.08.2021Kuulu tähän porukkaan - päivitä tietosi
09.11.2020Diabetesviikko käynnistyi - Miten menee?
13.03.2020Diabetesliitto peruuttaa tai siirtää kevään 2020 kurssinsa ja tapahtumansa
29.11.2019Pro gradu -tutkielma, jossa selvitetään tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten kokemuksia hiilihydraattien, proteiinien ja rasvojen vaikutuksista verensokeritasapainoon
18.10.2019Kaapo Kakko, 18, huomasi jo lapsena olevansa etevä lyömään mustaa kiekkoa reppuun

Siirry arkistoon »